Jom Cari Duit Raya.

1 Mac - 15 Mei 2024. Wang Tunai bernilai RM50,000* untuk dimenangi.

*Tertakluk kepada Terma & Syarat.

Jom Cari Duit Raya.

Cara-cara penyertaan.
1) Beli produk Prego Quick Cook untuk menyertai Peraduan.
2) Jika anda mendapatkan "TAHNIAH". Anda adalah pemenang bertual! *Tertakluk kepada Terma & Syarat.
3) Hantar Nama Penuh, , Kod Baucar Golden Ticket & Gamber Resit ke 011-5695 2123

A:   Schedule to Conditions of Entry
Penganjur Campbell Soup Southeast Asia Sdn Bhd
Peraduan Peraduan 2024 Prego Jom Cari Duit Raya
Tempoh Peraduan Peraduan ini bermula jam 00:00:00 pada 01 Mac 2024 dan ditutup jam 23:59:59 pada 15 Mei 2024.
Kelayakan Peraduan ini terbuka kepada semua individu yang bermastautin secara sah di Malaysia dan Warganegara Malaysia yang berusia lapan belas [18] tahun dan ke atas pada 01 Mac 2024.
Kaedah Penyertaan

Penyertaan Melalui Aplikasi WhatsApp

 1. Beli mana-mana satu daripada Produk Prego yang mengambil bahagian seperti yang disenaraikan dalam perenggan 4A ("Produk") yang dikeluarkan oleh mana-mana kedai (luar talian atau platform dalam talian) semasa Tempoh Peraduan.
 2. Dapatkan “Golden Ticket” di dalam Pembelian Produk Prego.
 3. Hantarkan maklumat yang berikut melalui aplikasi WhatsApp ke 011-5695 2123:
  1. Gambar resit/bukti pembelian yang jelas
  2. Nama penuh (seperti Mykad)
  3. Nombor MyKad/ MyPR
  4. Gambar Kod Unik 5 Digit yang terdapat pada“Golden Ticket“
 4. Simpan “Golden Ticket” asal untuk tujuan pengesahan.
  1. Senarai Produk yang mengambil bahagian:
   No. Product Descriptions
   1 PREGO MUSH CBNR MAC 71G
   2 PREGO MAC & CHEESE 70G
   3 PREGO SPICY ARBT SPIRAL 70G
  2. Pihak Penganjur tidak akan menerima sebarang perubahan pada Bukti Pembelian dalam apa juga bentuk. Resit bukan rasmi, termasuk resit Tulisan Tangan, Pesanan Belian dan/atau Nota Penghantaran tidak akan diterima sebagai Bukti Pembelian.
  3. Walaubagaimanapun, merujuk perkara diatas, setelah menerima Penyertaan dan / atau pemilihan pemenang, mengikut mana yang berkenaan, Pihak Penganjur berhak untuk meminta bukti lanjut dalam memproses Penyertaan termasuk Bukti Pembelian Asal (Salinan Cetak Asal) dan dokumen pengenalan untuk pengesahan sebelum penghantaran Hadiah. Kegagalan mengemukakan mana-mana dokumen tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan pelucutan Hadiah.
Tarikh Akhir Penyertaan

Semua Penyertaan mesti diterima oleh Penganjur pada atau sebelum 23:59:59 pada 15 Mei 2024.

Perincian Pengadilan

Pengesahan Penyertaan

 • Bukti Pembelian Asal yang jelas menunjukkan Prego Produk, Harga, Nombor Resit, Tarikh Pembelian yang Sah dan Nama Kedai.
 • Semua butiran peribadi yang diperlukan
 • Tiada duplikasi Bukti Pembelian.
 • Tiada perubahan Bukti Pembelian di dalam apa-apa jua bentuk.
 • Tiada perubahan dilakukan pada resit dalam apa cara; nama kedai dan lokasi, barang belian, harga dan tarikh pembelian.
 • “GOLDEN TICKET” sah dengan Kod Unik ( 5 Digit)
 • Resit/dokumen yang hilang kelayakan sebagai bukti pembelian termasuk:
  1. Slip Kad Kredit
  2. Resit bertulisan tangan
  3. Bayaran Balik/Pemulangan Slip Pembelian
  4. Nota penghantaran
  5. Resit Tidak Dicetak daripada Daftar Tunai (sistem POS)
Hadiah

Hadiah Utama 
x 1 Hadiah Wang Tunai bernilai RM5,000 
(Sebanyak 1 Pemenang)

Hadiah Kedua 
x 5 Hadiah Wang Tunai bernilai RM1,000 setiap satu 
(Sebanyak 5 Pemenang)

Hadiah Saguhati 
x 400 Hadiah Wang Tunai bernilai RM100 setiap satu 
(Sebanyak 400 Pemenang)

Pemilihan Pemenang Yang Disenarai Pendek :

Setiap peserta, hanya boleh memenangi satu (1) hadiah sepanjang Tempoh Peraduan ;

 • satu (01) Hadiah Utama, atau
 • satu (01) Hadiah Kedua, atau
 • satu (01) Hadiah Saguhati

KAEDAH PEMILIHAN PEMENANG: Sebagai sebahagian daripada proses pemilihan pemenang, Penganjur akan menjadualkan dan mengesahkan Penyertaan yang diterima. Penyertaan yang telah disahkan dan diluluskan untuk menjadi penyertaan yang berjaya oleh Penganjur (“Penyertaan Layak”) akan diperuntukkan satu set nombor siri bermula dari nombor siri “1”.

Hadiah Utama : 1 x Wang Tunai bernilai RM5,000

Terdapat satu [1] x Wang Tunai bernilai RM5,000 yang akan dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

Sebagai sebahagian daripada proses pemilihan pemenang Hadiah Utama, Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri untuk setiap Penyertaan yang diterima dan diluluskan oleh Penganjur sepanjang Tempoh Peraduan [masing-masing "Penyertaan Layak" dan secara kolektif "Penyertaan Layak"] . Satu set nombor siri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor siri “1”.

Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak [“Jumlah Penyertaan Layak"]. Penganjur akan mengira dan memilih pemenang Hadiah Utama berdasarkan formula berikut:

Jumlah Penyertaan Layak ÷ 2 = X

Pemenang Hadiah Utama yang disenarai pendekkan ialah penyertaan nombor siri ke-X.

Sebagai contoh, jika Jumlah Penyertaan Layak yang diterima sepanjang tempoh Peraduan ialah 800, Penganjur akan mengira dan memilih pemenang Hadiah Utama berdasarkan pengiraan berikut:

800 ÷ 2 = 400*

Penyertaan yang disenarai pendek untuk Hadiah Utama adalah penyertaan nombor bersiri ke-400*.

Sebanyak 1 PEMENANG akan dipilih akan dipilih sepanjang Tempoh Peraduan.

Formula pembundaran akan dilakukan jika timbul nilai perpuluhan, nombor itu akan dibundarkan ke nombor digit tunggal ke bawah yang terdekat.

Hadiah Kedua : 5 x Wang Tunai bernilai RM1,000 setiap satu

Terdapat lima [5] x Wang Tunai bernilai RM1,000 setiap satu yang akan dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

Sebagai sebahagian daripada proses pemilihan pemenang Hadiah Kedua, Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri untuk setiap Penyertaan yang diterima dan diluluskan oleh Penganjur untuk menjadi Penyertaan Layak sepanjang Tempoh Peraduan [masing-masing adalah "Penyertaan Layak" dan secara kolektif "Penyertaan Layak"]. Satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1".

Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak [“Jumlah Penyertaan Layak"] dan penolakan Penyertaan Pemenang Hadiah Utama . Penganjur akan mengira dan memilih pemenang Hadiah Kedua berdasarkan formula berikut:

(Jumlah Penyertaan Layak – Penyertaan pemenang Hadiah Utama) ÷ 5 = Y

Pemenang Hadiah Kedua pertama ialah penyertaan nombor siri Y. Pemenang Hadiah Kedua dan ketiga ialah dua nombor siri berikutnya dengan penggandaan Y.

Sebagai contoh, jika Jumlah Penyertaan Layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan ialah 800, dan penyertaan pemenang Hadiah Utama yang diterima ialah 20, Penganjur akan mengira dan memilih pemenang Hadiah Kedua berdasarkan pengiraan berikut: .

(800 – *20)= ÷ 5 = 156*

Pemenang Hadiah Kedua pertama ialah penyertaan nombor bersiri ke-156*. Pemenang Hadiah Kedua, ketiga, keempat dan kelima ialah penyertaan nombor bersiri ke-312*,ke-468, ke-624 dan ke-780*.

Sebanyak 5 PEMENANG  akan dipilih sepanjang Tempoh Peraduan.

Formula pembundaran akan dilakukan jika timbul nilai perpuluhan, nombor itu akan dibundarkan ke nombor digit tunggal ke bawah yang terdekat.

Hadiah Saguhati: 400 x Wang Tunai bernilai RM100 setiap satu

Terdapat empat ratus [400] x Wang Tunai bernilai RM100 setiap satu untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

Sebagai sebahagian daripada proses pemilihan pemenang Hadiah Saguhati, Penganjur akan memperuntukkan nombor siri untuk setiap Penyertaan yang diterima dan diluluskan oleh Penganjur sepanjang Tempoh Peraduan [masing-masing "Penyertaan Layak" dan secara kolektif "Penyertaan Layak"] . Satu set nombor siri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri “1”.

Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak [“Jumlah Penyertaan Layak"] dan Penyertaan Pemenang Hadiah Utama dan Hadiah Kedua . Penganjur akan mengira dan memilih pemenang yang disenarai pendek berdasarkan formula berikut:

(Jumlah Penyertaan Layak – Penyertaan pemenang Hadiah Utama – Penyertaan pemenang Hadiah Kedua) ÷ 400 = Z

Penyertaan pemenang Hadiah Saguhati pertama ialah nombor siri ke-Z*. Baki 399 pemenang Hadiah Saguhati ialah 399 nombor bersiri berikutnya dengan penggandaan Z.

Sebagai contoh, jika Jumlah Penyertaan Layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan ialah 800, penyertaan pemenang Hadiah Utama yang diterima ialah *10 dan penyertaan pemenang Hadiah Kedua yang diterima ialah *20, Penganjur akan mengira dan memilih pemenang Hadiah Saguhati berdasarkan perkara berikut pengiraan:

(800 – 10 – 20) ÷ 400 = 1.9*

Penyertaan pemenang Hadiah Saguhati pertama ialah nombor bersiri 1*. Pemenang Hadiah Saguhati yang seterusnya ialah 399 nombor bersiri berikutnya (iaitu 2*, 3*,4*,5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11*, 12* dan seterusnya).

Sebanyak 400 PEMENANG  akan dipilih sepanjang Tempoh Peraduan.

Formula pembundaran akan dilakukan jika timbul nilai perpuluhan, nombor itu akan dibundarkan ke nombor digit tunggal ke bawah yang terdekat.

Pengumuman Pemenang 

Senarai para pemenang juga akan diumumkan di laman social Penganjur  di https://www.facebook.com/PregoMalaysia

Semua pemenang terpilih akan dimaklumkan melalui WhatsApp daripada nombor peraduan 011-5695 2123 ke nombor yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak untuk meminta butiran akaun Bank sebagai sebahagian daripada proses pemenuhan Hadiah;

Pemenang hendaklah memberikan butiran tersebut sebagai pengesahan dan bagi proses pemenuhan Hadiah:

 1. Nama bank di mana Pemenang mempunyai akaun bank aktif yang dikekalkan (“Akaun Bank Aktif”);
 2. Nombor akaun Akaun Bank Aktif; dan
 3. Nama penuh Pemenang seperti dalam rekod Akaun Bank Aktif

Pihak Penganjur berhak untuk meminta bukti lanjut dalam memproses Penyertaan termasuk Bukti Pembelian Asal (Salinan Cetak Asal) dan dokumen pengenalan untuk pengesahan sebelum penghantaran Hadiah. Kegagalan mengemukakan mana-mana dokumen tersebut akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan pelucutan Hadiah.

Tarikh Tuntutan/Serahan Hadiah
 1. Hadiah akan diproses untuk penghantaran kepada para pemenang oleh Penganjur dalam tempoh masa 6 hingga 8 minggu selepas tamatnya Tempoh Peraduan pada (15hb Mei 2024). Pihak Penganjur berhak melanjutkan tempoh yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan pihak Penganjur.  
 2. Penganjur, ejen, penaja dan wakilnya tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana Peserta yang gagal menuntut Hadiah menurut ketetapan Tuntutan Hadiah/Tarikh Penghantaran dalam apa keadaan sekalipun.
 3. Hadiah Wang Tunai akan dikreditkan ke nombor akaun bank pemenang yang diberikan oleh pemenang kepada Penganjur melalui pemindahan dalam talian. Semua Pemenang WAJIB memberikan nombor akaun bank aktif peribadi mereka sendiri apabila diminta. Penganjur berhak untuk kehilangan hadiah wang tunai jika butiran akaun bank yang diberikan BUKAN atas nama Pemenang dan/atau Pemenang gagal memberikan butiran akaun bank tempatan mereka atas permintaan.
 4. Penganjur berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan dengan nilai yang sama pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Hadiah Utama, Hadiah Kedua dan Hadiah Saguhati mesti dituntut dalam tempoh tiga [3] bulan dari tarikh surat atau pengumuman atau notis tuntutan hadiah yang mana lebih awal.
 5. Hadiah sama sekali tidak boleh dipindah milik, diserah hak, ditukar atau ditebus oleh Peserta dalam apa-apa bentuk lain atau cara lain daripada yang ditetapkan oleh Penganjur. 
 6. Penganjur mempunyai hak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan nilai yang sama pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 7. Penganjur berhak menentukan pengurusan Hadiah yang tidak dituntut.
 8. Hadiah hendaklah digunakan/diambil sepenuhnya atas risiko Peserta dan Penganjur sama sekali tidak memberi sebarang jaminan mahupun menanggung sebarang liabiliti berhubung dengan Hadiah setakat yang dibenarkan undang-undang.

Jadual Syarat Kemasukan mesti dibaca bersama dengan Syarat Kemasukan, yang diambil kira secara kolektif sebagai “Terma dan Syarat”, dan akan mengikat semua peserta (ibu bapa/penjaga sah peserta, sekiranya peserta bawah umur) yang mengambil bahagian dalam Peraduan ini (selanjutnya dirujuk sebagai “Peserta, ”Anda”, “anda”). 

Syarat Penyertaan 

 1. Pengenalan
  1. Syarat Penyertaan harus dibaca bersama dengan Jadual Syarat Penyertaan. Setakat terdapat ketidakkonsistenan antara Syarat Penyertaan dan Jadual Syarat Penyertaan, Jadual untuk Syarat Penyertaan akan digunakan. Syarat Penyertaan dan Jadual Syarat Penyertaan akan secara kolektif dirujuk sebagai “Terma dan Syarat”. Setiap istilah dihuruf besarkan yang tidak didefinisikan di sini akan memiliki maksud yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Jadual Syarat Penyertaan. Istilah yang didefiniskan akan digunakan secara tunggal atau jamak mengikut kesesuaiannya.
  2. Pihak Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa notis awal, dan tanpa sebarang liabiliti kepada mana-mana pihak, mengubah Terma dan Syarat pada bila-bila masa termasuk mengubah Tempoh Peraduan, mengganti Hadiah, membatal, menghenti atau menggantung Peraduan secara menyeluruh atau sebahagian. Sekiranya terdapat perubahan pada Terma dan Syarat, Peserta bersetuju bahawa penyertaan berterusan mereka dalam peraduan ini akan dianggap sebagai penerimaan mereka terhadap Terma dan Syarat (seperti yang diubah).
  3. Keputusan pihak Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan termasuk penghakiman dan pemilihan pemenang adalah muktamad, mengikat dan konklusif kepeda semua Peserta, dan tiada surat-menyurat atau rayuan akan dilayan 
 2. Penyertaan Peraduan
  1. Dengan menghantar Penyertaan untuk Peraduan, Peserta dianggap telah memahami dan setuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat.
  2. Semua kos dan perbelanjaan yang timbul dan/atau dari penyertaan Peraduan,termasuk dan tidak terhad kepada, telekomunikasi, rangkaian, Khidmat Pesanan Ringkas (SMS), pos dan semua caj lain dan perbelanjaan sendiri yang mungkin ditanggung oleh Peserta semasa atau dalam hubungan dengan peraduan akan ditanggung oleh Peserta.
  3. Bukti penghantaran penyertaan bukan bukti penerimaan, dan Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan, kehilangan, kerosakan dan/atau tiada menerima penyerahan. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang kesalahan, pengecualian, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses yang tidak dibenarkan, atau perubahan, komunikasi pengguna atau anggota, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal rangkaian atau talian telekomunikasi kami, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau pemain kerana masalah teknikal atau kesesakan trafik di Internet. 
 3. Kelayakan
  1. Seperti umur kelayakan yang ditetapkan dalam Jadual Syarat Peraduan dan dengan menghantar maklumat peribadi yang diperlukan.
  2. Pihak Penganjur mungkin memerlukan peserta memberi bukti kelayakan untuk menyertai Peraduan termasuk dan tidak terhad kepada, dokumen pengenalan diri 
 4. Ketidaklayakan
  1. Penyertaan berikut akan dibatalkan:
   1. Tidak jelas, tidak lengkap, duplikasi, salinan, tidak boleh dibaca atau tidak betul; dan/atau
   2. Penyertaan yang melanggar Terma dan Syarat, undang-undang dan/atau peraturan yang berkenaan.
  2. Selain itu, Pihak penganjur berhak untuk membatal kelayakan mana-mana Peserta yang:
   1. Menjejaskan, cuba atau telah menjejaskan operasi Peraduan dengan cara pemalsuan, penipuan atau ketidakjujuran; dan/atau
   2. Tidak layak atau tidak dapat memberi bukti kelayakan untuk menyertai Peraduan untuk pengesahan oleh pihak Penganjur apabila diminta.
  3. Sekiranya Peserta hilang kelayakan selepas Hadiah diberikan, Pihak Penganjur berhak untuk menuntut pengembalian hadiah atau pembayaran nilainya daripada peserta yang dibatalkan Kelayakan. 
 5. Hadiah
  1. Pihak Penganjur, ejen, penaja dan wakil tidak akan bertanggungjawab terhadap Peserta yang ingkar menerima Hadiah mengikut Tarikh Tuntutan/Penghantaran Hadiah dalam apa jua keadaan. Pihak Penganjur berhak menentu cara menangani hadiah yang tidak dituntut.
  2. Hadiah tidak boleh dipindah milik, diserah, ditukar atau ditebus oleh Peserta dalam bentuk atau cara lain selain daripada yang telah ditentukan oleh Pihak Penganjur.
  3. Sebarang kos tambahan yang tidak dinyatakan secara spesifik dalam Jadual Syarat Penyertaan berkaitan dengan Hadiah adalah tanggungjawab Pemenang.
  4. Semua Hadiah mesti diambil mengikut terma dan syarat pihak Penganjur, ejen, penaja atau pihak ketiga yang menyediakan Hadiah.
  5. Hadiah akan diberi berdasarkan “seperti sedia ada”. Hadiah hendaklah digunakan/ diambil sepenuhnya atas risiko Peserta dan pihak Penganjur akan terkecuali daripada semua jaminan dan liabiliti yang berkaitan dengan Hadiah setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
  6. Di mananya Peserta berumur 18 tahun ke bawah dan diisytiharkan sebagai Pemenang, Peserta mesti ditemani oleh ibu bapa/penjaga sah mereka sepanjang pemenuhan Hadiah. 
 6. Publisiti

  Pihak penganjur boleh menggunakan penyertaan Peserta termasuk dan tidak terhad kepada, foto, lukisan, teks, dan apa-apa kandungan atau maklumat lain yang dihantar untuk tujuan Peraduan (secara kolektif “Bahan”, dan nama Peserta, dan/atau kesamaan, untuk iklan, publisiti, dan peraduan barang atau perkhimatan Penganjur, untuk masa yang tidak terhad di seluruh dunia tanpa pampasan, dan dalam apa-apa media. Peserta hendaklah melakukan semua yang perlu untuk membolehkan ini sekiranya diminta oleh pihak Penganjur. 
 7. Hak Harta Intelek

  Peserta bersetuju bahawa semua hak harta intelek dalam mana-mana kandungan dan/atau bahan yang dihantar, dibuat atau dicipta oleh peserta berkaitan dengan peraduan dan sebarang karya yang timbul daripadanya akan diletak hak, dipegang dan dimiliki oleh Pihak Penganjur. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengguna and mengubahsuai bahan atau karya sedemikian dengan cara yang difikirkan sesuai tanpa pampasan kepada peserta dan peserta mengetepikan semua hak yang dimilikinya dalam bahan atau karya tersebut. 
 8. Pampasan

  Setiap Peserta bersetuju untuk mengganti rugi, melepaskan dan tidak menyalahkan setiap Penganjur, pemegang sahamnya, anak syarikat atau syarikat berkaitan seperti yang ditentukan dalam Akta Syarikat 2016 (“Campbell Soup Southeast Asia Sdn Bhd”), pengarah, pegawai, pekerja, ejen, penaja dan/atau wakil dari segala kerugian, hak, tuntutan, tindakan dan ganti rugi (termasuk ganti rugi khas, tidak langsung dah akibat) yang timbul daripada atau terjadi akibat penyertaan Perserta dalam Peraduan, penerimaan hadiah, dan/atau penggunaan penyertaan dan/atau kesamaan Peserta berkaitan dengan Peraduan atau pelanggaran Terma dan Syarat.  
 9. Had Liabiliti
  1. Penyertaan Peserta dalam Peraduan adalah atas risiko Peserta sendiri.
  2. Pihak Penganjur, (“Campbell Soup Southeast Asia Sdn Bhd”), pengarah, pengawai, pekerja, ejen, penaja dan/atau wakilnya tidak bertanggungjawab kepada mana-mana Peserta berkenaan dengan apa-apa kehilangan atau kerosakan yang dialami, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian tidak langsung atau akibat, atau kecederaan peribadi yang dialami oleh peserta yang timbul akibat atau berkaitan dengan penyertaan oleh Peserta di dalam Peraduan, serta penebusan dan/atau penggunnaan hadiah yang dimenangi. 
 10. Umum
  1. Pihak Penganjur, ejen, penaja dan/atau wakil tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan mana-mana kewajiban mereka berkenaan dengan Peraduan dan Terma dan Syarat jika mereka tidak dapat melakukannya disebabkan keadaan di luar kawalan mereka dan tidak akan bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada Peserta dalam apa-apa cara dalam keadaan seperti ini.
  2. Sebarang nama, tanda dagang atau logo yang digunakan dan atau diterbitkan semula dalam sebarang bahan (termasuk bahan pemasaran dan peraduan) yang berkaitan dengan Peraduan ini, khususnya berkaitan dengan Hadiah, adalah hak milik pemilik masing-masing. Peraduan ini dan Penganjur tidak bersekutu, disokong atau ditaja oleh, pemilik yang berkenaan, kecuali diberitahu sebaliknya, dan pemilik tersebut bukan sebahagian daripada kumpulan syarikat Penganjur.
  3. Para Peserta tidah berhak untuk memberi hak atau subkontrak mana-mana tanggungjawab di sini. Pihak Penganjur berhak untuk memberikan atau melesenkan keseluruhan atau mana-mana bahagian haknya disini kepada mana-mana pihak ketiga sebagaimana yang ditentukan oleh pihak Penganjur.
  4. Ketidaksahan atau ketidaklaksanaan sebarang syarat di sini tidak akan menjejas atau menghalang kelanjutan pelaksanaan baki Terma dan Syarat Peraduan ini.
  5. Di mana Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan bahasa lain, sekiranya terdapap percanggahan antara Bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan digunakan dan mengatur dalam semua aspek.
  6. Terma dan Syarat Peraduan hendaklah ditafsir, ditadbir dan diterjemahkan dengan mengikut undang-undang Malaysia. 
 11. Notis Privasi
  1. Dengan mengambil bahagian dalam Peraduan ini [2024 Prego Jom Cari Duit Raya] ,anda bersetuju untuk (“Campbell Soup Southeast Asia Sdn Bhd”), anak syarikat atau yang berkaitan seperti yang ditentukan dalam Akta Syarikat 2016 (“Campbell Soup Southeast Asia Sdn Bhd”)dan penyedia perkhimatan, ejen dan kontraktor yang memberikan sokongan pentadbiran dan perniagaan kepada kami dan bertindak bagi pihak kami (Kuasa Pihak Ketiga) (secara kolektif “penganjur”, “kita”, “kami” atau “kita”) untuk memproses maklumat peribadi anda yang telah disediakan dalam Peraduan tujuan Peraduan [2024 Prego Jom Cari Duit Raya]. Ini termasuk mededahkan nama anda kepada masyarakat umum pada masa anda menjadi pemenang peraduan ini atau menyertai acara kami dengan menerbitkan nama, gambar dan maklumat peribadi anda yang lain tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.
  2. Pihak penganjur juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan menhubungi dan menghantar maklumat atau bahan pemasaran dan peraduan kepada anda mengenai produk, perkhimatan, sampel, sebarang peraduan, acara atau peraduan yang dianjurkan oleh Pihak Penganjur. 
  3. Sekiranya anda bersetuju untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadi orang yang anda ingin rujuk kepada Pihak Penganjur, anda mengakui bahawa anda telah mendapat persetujuan dari orang itu untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadinya kepada kami dan untuk dihubungi oleh kami.
  4. Ada kalanya Pihak Penganjur mungkin akan mengekalkan Kuasa Pihak Ketiga untuk memproses maklumat peribadi anda. Semua Kuasa Pihak Ketiga tersebut terikat secara kontrak untuk mengambil langkah yang munasabah untuk menjaga keselamatan maklumat dan tidak menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara lain selain daripada yang dinyatakan di sini.
  5. Penganjur adalah syarikat global dan maklumat peribadi anda mungkin akan dipindah merentasi sempadan. Pihak Penganjur akan memastikan bahawa negara di mana data anda dipindahkan memiliki undang- undang perlindungan maklumat yang serupa atau setara.
  6. Setakat yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, anda berhak untuk meminta akses, meminta salinan, meminta untuk megemas kini atau membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami. 

   Semua permintaan tulisan anda atau pertanyaan harus ditujukan kepada: 

   Kenalan: Pegawai Perlindungan Data Peribadi 

  7. Pihak Penganjur memerlukan maklumat peribadi anda untuk memproses penyertaan anda dalam Peraduan ini [2024 Prego Jom Cari Duit Raya]. Kami tidak dapat memproseskan permohonan anda tanpa maklumat tersebut.
Join Now